Zelf procederen bij de kantonrechter – een overzicht

Deel deze post:

Hou je hoofd koel

Veel van onze klanten hebben vragen over hoe nu precies de procedure bij een kantonrechter in zijn werk gaat. Naast onze artikelen over ‘hoe het verder gaat na een dagvaarding‘, ‘zelf procederen zonder advocaat‘ of ‘do’s en don’ts voor tijdens een procedure‘, geeft deze blog een overzicht van de gehele procedure. Er zijn vijf onderdelen:

I. Inleiding

 1. Introductie van het onderwerp: het procederen als particulier of ondernemer bij de kantonrechter
 2. Uitleg waarom sommige mensen ervoor kiezen om zelf te procederen bij de kantonrechter

II. Voorbereiding

 1. Uitleg over de bevoegdheid van de kantonrechter voor bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld huurgeschillen, arbeidsgeschillen en kleine verzoekschriften
 2. Uitleg over het opstellen van een duidelijke zaak en het opstellen van een verzoekschrift
 3. Uitleg over het verzamelen van bewijs en het vinden van relevante wetgeving

III. Het proces zelf

 1. Uitleg over de procedures die betrokken zijn bij een procedure bij de kantonrechter
 2. Uitleg over hoe men zich moet gedragen tijdens een zitting
 3. Tips voor het presenteren van een zaak en het voeren van een pleidooi
 4. Uitleg over de rol van de griffier en de rechter en de verhouding tussen de partijen

IV. Na de zitting

 1. Uitleg over hoe men zich voorbereidt op een uitspraak
 2. Uitleg over de mogelijke uitkomsten van een zaak
 3. Tips voor het omgaan met een uitspraak
 4. Uitleg over de mogelijkheid van hoger beroep en de termijnen waarbinnen dit dient te gebeuren

V. Conclusie

 1. Samenvatting van de belangrijkste punten
 2. Aanbeveling voor verder lezen of informatie
 3. Aanbeveling voor professioneel juridisch advies indien nodig
 4. Uitleg over de kosten van een procedure bij de kantonrechter en de mogelijkheid van vergoeding van deze kosten

I. Inleiding

Het procederen als particulier of ondernemer bij de kantonrechter is een onderwerp dat je steeds vaker tegenkomt. Veel mensen kiezen ervoor om zelf hun zaak voor te leggen aan de kantonrechter in plaats van een advocaat in te schakelen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het besparen van kosten of het willen behouden van controle over de zaak. Het procederen als particulier of ondernemer bij de kantonrechter kan een complex proces lijken, maar met de juiste voorbereiding en kennis is het zeker mogelijk om succesvol te zijn. In deze blog zullen we dieper ingaan op de stappen die particulieren of ondernemers kunnen nemen om succesvol zelf te procederen bij de kantonrechter.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor het procederen als particulier of ondernemer bij de kantonrechter. Sommige mensen willen hun zaak zelf in de hand houden en hebben het vertrouwen dat ze de zaak op een juiste manier kunnen presenteren. Anderen willen geld besparen en zien het inhuren van een advocaat als een onnodige kostenpost. Ook kan het zijn dat men geen vertrouwen heeft in een advocaat of dat men geen advocaat in de buurt heeft. Wat de reden ook is, het is belangrijk om te weten dat het procederen als particulier of ondernemer bij de kantonrechter een serieuze zaak is en dat het verstandig is om goed voorbereid te zijn.

In de volgende paragrafen zullen we ingaan op de voorbereidingen die particulieren of ondernemers kunnen treffen, hoe het proces zelf verloopt, hoe men zich moet voorbereiden op een uitspraak en welke stappen men kan nemen na een uitspraak. We zullen ook aandacht besteden aan de kosten van een procedure bij de kantonrechter en de vergoeding van deze kosten. Door de informatie in deze blog te gebruiken, zul je als particulier of ondernemer beter in staat zijn om succesvol zelf te procederen bij de kantonrechter.

II. Voorbereiding

Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes bij het procederen bij de kantonrechter. Het is belangrijk om te weten welke zaken de kantonrechter bevoegd is om te behandelen. Denk aan de volgende zaken:

 1. aankopen als consument
 2. aankopen als bedrijf (limiet van € 25.000 per zaak)
 3. huurgeschillen
 4. arbeidsgeschillen 
 5. verzoekschriften.

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om een vonnis te vellen in deze zaken en het is daarom van groot belang om te weten of uw zaak onder deze bevoegdheid valt.

Over het algemeen geldt dat een kantonprocedure een eenduidige en niet te complexe vordering met onderbouwing kent. Een kantonrechter wil snel kunnen werken. Is een zaak te complex samengesteld, dan wordt er doorverwezen naar de civiele rechter. Bij de civiele rechter is altijd een advocaat verplicht.

Een ander belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het opstellen van een duidelijke zaak en het opstellen van een verzoekschrift (of dagvaarding). Het verzoekschrift is de schriftelijke uiteenzetting van uw zaak waarin u de rechter verzoekt om een vonnis te vellen.

Het is van groot belang dat het verzoekschrift duidelijk en overzichtelijk is, zodat de rechter snel een beeld krijgt van uw zaak.

Om uw zaak succesvol voor te leggen aan de kantonrechter, is het ook van groot belang om voldoende bewijs te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit e-mails, contracten, foto’s, getuigenverklaringen, enzovoort. Bewijs is van groot belang om uw standpunt te ondersteunen en kan van doorslaggevend belang zijn voor de uitspraak van de rechter.

Tot slot is het belangrijk om kennis te hebben van de relevante wetgeving voor uw zaak. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het Burgerlijk Wetboek, arbeidsrecht, huurrecht, enzovoort. Door kennis te hebben van de relevante wetgeving, kunt u uw zaak beter onderbouwen en is de kans op een positief resultaat groter.

Vaak zien wij dat deze kennis ontbreekt bij particulieren of ondernemers. Door bij een partij als Rechtfabriek de dagvaarding op te laten stellen, kunt zelf procederen zonder dat u zich hoeft te verdiepen in specifieke wetgeving.

Door deze voorbereidingen te treffen, zult u beter in staat zijn om uw zaak succesvol voor te leggen aan de kantonrechter. Het is belangrijk om voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding, zodat u op de dag van de zitting optimaal voorbereid bent.

III. Het proces zelf

Eenmaal goed voorbereid, is het tijd om het proces zelf aan te gaan bij de kantonrechter. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de procedures die betrokken zijn bij een procedure bij de kantonrechter. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het indienen van een verzoekschrift, het uitwisselen van stukken met de tegenpartij, de zitting zelf en de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.

Tijdens de zitting is het belangrijk om zich professioneel te gedragen. Dit betekent dat men zich netjes moet kleden, respectvol moet zijn tegenover de rechter en de tegenpartij en dat men op tijd aanwezig moet zijn. Ook is het belangrijk om rustig te blijven en om niet in discussie te gaan met de tegenpartij of de rechter

Een ander belangrijk onderdeel van het proces is het presenteren van de zaak en het voeren van een pleidooi. Dit is de gelegenheid om uw zaak toe te lichten en de rechter te overtuigen van uw standpunt. Hierbij is het belangrijk om duidelijk te spreken, rustig te blijven en om uw bewijs te presenteren.

De griffier zorgt dat alles wordt vastgelegd.

De griffier en de rechter spelen een belangrijke rol tijdens het proces. De griffier is verantwoordelijk voor de administratie van de zaak en de rechter is verantwoordelijk voor het nemen van een beslissing. De verhouding tussen de partijen en de rechter moet altijd respectvol zijn, ongeacht de uitkomst van de zaak.

In samenvatting, het proces zelf bij de kantonrechter bestaat uit

 1. de procedures die betrokken zijn bij een procedure bij de kantonrechter,
 2. het gedrag tijdens een zitting,
 3. presenteren van een zaak en het voeren van een pleidooi, en
 4. de rol van de griffier en de rechter en de verhouding tussen de partijen.

Door deze elementen in gedachten te houden, zullen particulieren of ondernemers in staat zijn om succesvol zelf te procederen bij de kantonrechter.

IV. Na de zitting

Na de zitting is het wachten op de uitspraak van de rechter. Soms vraagt de rechter nog om extra informatie op specifieke onderwerpen. Daarom is het belangrijk dat men bij de voorbereiding een dossier samenstelt en dit soort informatie snel kan aanleveren indien gewenst.

Naast de onderbouwende stukken voor de dagvaarding kan een dossier ook zaken bevatten als

 1. alle communicatie die relevant is voor de zaak,
 2. het bijhouden van een dagboek met informatie over de zaak en
 3. het ingewonnen advies van bijvoorbeeld een jurist van Rechtfabriek.

Er zijn verschillende mogelijke uitkomsten van een zaak bij de kantonrechter. De rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat de eis van de eiser wordt toegewezen, dat de eis van de eiser wordt afgewezen, of dat de zaak wordt verwezen naar een andere rechter. In sommige gevallen kan de rechter ook beslissen dat de zaak wordt heropend.

Het is belangrijk om te weten hoe men omgaat met een uitspraak, of deze nu in uw voordeel of nadeel is. Het is van groot belang om professioneel te blijven en om de uitspraak niet persoonlijk te nemen. Indien u het oneens bent met de uitspraak, is er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Dit dient echter wel binnen een bepaalde termijn te gebeuren. Het is daarom van groot belang om zich goed te informeren over de termijnen en de mogelijkheid van hoger beroep.

In samenvatting, na de zitting is het wachten op een uitspraak van de rechter, is het belangrijk om te weten hoe men zich voorbereidt op een uitspraak, om te weten welke mogelijke uitkomsten er zijn, om te weten hoe men omgaat met een uitspraak en om te weten de mogelijkheid van hoger beroep en de termijnen waarbinnen dit dient te gebeuren.

V. Conclusie

In deze blog hebben we besproken hoe particulieren en ondernemers succesvol zelf kunnen procederen bij de kantonrechter. We hebben gekeken naar de voorbereiding, het proces zelf, na de zitting en de mogelijkheid van hoger beroep.

Om succesvol te procederen bij de kantonrechter, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Dit betekent dat men zich moet verdiepen in de bevoegdheid van de kantonrechter, een duidelijk verzoekschrift moet opstellen, voldoende bewijs moet verzamelen en kennis moet hebben van de relevante wetgeving. Tijdens de zitting is het belangrijk om professioneel te handelen, de zaak duidelijk te presenteren en een pleidooi te houden.

Na de zitting is het wachten op de uitspraak van de rechter en het is belangrijk om te weten hoe men zich voorbereidt op een uitspraak, welke mogelijke uitkomsten er zijn, hoe men omgaat met een uitspraak en de mogelijkheid van hoger beroep en de termijnen waarbinnen dit dient te gebeuren.

Als conclusie raden wij aan om verder te lezen of informatie te verzamelen over het procederen bij de kantonrechter. Op onze website staan verschillende gerelateerde artikelen zoals ‘hoe het verder gaat na een dagvaarding‘, ‘zelf procederen zonder advocaat‘ of ‘do’s en don’ts voor tijdens een procedure‘.

Mocht u twijfelen of onzeker zijn over uw zaak, raden wij aan om professioneel juridisch advies in te winnen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de kosten van een procedure bij de kantonrechter en te onderzoeken of deze kosten vergoed kunnen worden. Lees hiervoor ook onze blog  ‘wat zijn de kosten van een procedure bij de kantonrechter?’.

zelf een brief schrijven
Kom zelf in actie!

Rechtfabriek Archief

Meer berichten

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: