Vorderen terugbetaling lening, inclusief rente

Deel deze post:

Vorderen terugbetaling lening, inclusief rente

Wat was er aan de hand?

Cliënt heeft geld uitgeleend en is tot de afspraak gekomen dat er een maandelijks bedrag ad EUR 254 aan hem zal worden overgemaakt, teneinde de lening af te lossen.

Wat vroeg onze cliënt ons?

Daar de tegenpartij al vier maanden is uitgebleven in de voornoemde betaling en probeert de verantwoordelijkheid hiervan af te schuiven op een bewindvoerder, wenst cliënt het geld zo spoedig mogelijk van de tegenpartij te vorderen.

Wat hebben we voor onze cliënt gedaan?

In een juridische brief hebben wij de tegenpartij gesommeerd om het verschuldigde geld binnen een redelijke termijn over te maken naar cliënt, waarbij we eveneens in zijn gegaan op diens verwijzing naar de bewindvoerder, teneinde verdere onduidelijkheden tussen partijen qua verantwoordelijkheden op te helderen.

Hou je hoofd koel
Hoofd koel houden en doorzetten

Rechtfabriek Archief

Meer berichten

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: