Ben je gedagvaard?

Hou je hoofd koel.

Wij helpen je.

Start je verdediging na een dagvaarding

Je hebt zelf een dagvaarding ontvangen voor de kantonrechter. Geen paniek en hou je hoofd koel. Wij helpen je en houden het betaalbaar voor je. Daar is onze werkwijze op ingericht. Ook voor je verdediging werken wij met vaste prijzen. 

Een dagvaarding ontvangen? Je hebt nu drie opties:

  1. Erkennen van de vordering (je gaat akkoord met de vordering);
  2. Neem contact op met de eisende partij en probeer er samen uit te komen (schikken, of minnelijke oplossing);
  3. Lukt dat niet (op tijd) dan moet je schriftelijk reageren. Dit wordt conclusie van antwoord of kortweg het verweer genoemd.

LET OP: een dagvaarding heeft altijd een datum waarop de rechtbank naar de dagvaarding gaat kijken. Dat wordt de roldatum genoemd. Deze vind je op de eerste bladzijde van de dagvaarding. Jouw verweer op de dagvaarding moet voor de roldatum binnen zijn. Als je overleg met de eisende partij langer duurt, moet je wel de conclusie van antwoord inleveren. Je kunt bij de rechtbank uitstel vragen. Je krijgt dan meestal 4 weken extra tijd.

In ons kenniscentrum kun je meer leren over hoe een kantonprocedure verder gaat na de dagvaarding. En vergeet niet ons artikel over de eerste do’s en don’ts te lezen. Start vandaag nog je verdediging na een dagvaarding, dat geeft je meer tijd!

Een verdediging starten. Hoe werkt het?

Stap 1
Wat heb je nodig?
Dit hebben we nodig om een verdediging te starten?
1. de dagvaarding die je hebt ontvangen
2. indien je reeds om uitstel gevraagd hebt: de betreffende brief van de rechtbank waarin dit wordt toegekend (of niet). Daarmee is de actuele roldatum ook bij ons bekend
3. de stukken (brieven, mails, vastgelegde afspraken etc.) die je wilt gebruiken ter ontkrachting of nuancering van de producties uit de dagvaarding
4. de stukken die je wilt gebruiken als onderbouwing van de afwijzing van de vorderingen (=eisen)
5. antwoord op de vraag of je expliciet wilt verzoeken dat beide partijen gehoord worden door de rechter (in de rechtbank). Dit heet comparitie van partijen
6. indien je tegenvordering(en) wilt inbrengen: de vorderingen met de onderbouwende stukken daarvoor
Stap 1
Stap 2
Start
Je start door het aanmelden van de zaak door het formulier zo volledig en correct mogelijk in te vullen en de stukken aan te leveren.
Stap 2
Stap 3
Voorstel
Wij sturen je een voorstel met daarin de informatie over de scope van de werkzaamheden, de vaste prijs en opleverdatum. Als nodig geven we aan welke aanvullende informatie je nog moet aanleveren.
Stap 3
Stap 4
Akkoord
Jij geeft akkoord op het voorstel, verzorgt de betaling en levert eventueel de aanvullende stukken aan. Als we alles hebben gaan we aan de slag voor je.
Stap 4
Stap 5
Conclusie van Antwoord
Je ontvangt van ons de conclusie van antwoord met daarin jouw gegevens/argumenten verwerkt, gereed voor aanlevering bij de tegenpartij en de kantonrechter.
Stap 5
Stap 6
Procedure
Tot slot geven we je een gedetailleerd overzicht van de procedure, zodat je weet welke stappen nog gaan komen. We kunnen ook voor je onderhandelen.
Stap 6

We kunnen je met nog meer helpen!

We begrijpen dat zelf procederen best spannend kan zijn.
Daarom helpen we je waar we kunnen.

Wij sluiten de deal voor je

Vanaf € 199

Ben je in gesprek met de tegenpartij? Goed zo! Toch bang dat je te veel ‘weggeeft’ in de onderhandeling? Of heb je geen zin in de confrontatie? Laat ons voor je onderhandelen. Wij zorgen voor de beste deal! 

Vaststellingsovereenkomst

Vanaf € 199

Gefeliciteerd! Je hebt afspraken gemaakt met de tegenpartij. Als iedereen doet wat is afgesproken, is een rechtszaak niet meer nodig. Maar gaan ze dat wel doen? En wat doe ik als ze hun afspraken niet nakomen? Afspraken zijn afspraken. En je kunt ze juridisch formeel vastleggen. Dat noemen we een VastStellingsOvereenkomst (VSO).  Dan sta je sterker, als afspraken toch niet worden nagekomen. 

In een oogopslag

Alles wat je moet weten over een dagvaarding.

Een dagvaarding ontvangen. Wat is het?

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen, omdat er een geschil bestaat tussen jou en de eiser. Dagvaarden is het overhandigen van de dagvaarding door de eiser aan de gedaagde partij. Dit laatste kun je niet zo maar zelf doen. Een deurwaarder heeft de wettelijke bevoegdheid om -namens de koning- een dagvaarding zogenoemd te betekenen (bij de gedaagde partij af te leveren). 

Wanneer kun je een dagvaarding krijgen? In principe kun je gedagvaard worden als je een conflict hebt met iemand en de ander besluit om er een procedure van te maken. Wat wel ook betekent dat jij de gelegenheid zelf ook hebt.

Een dagvaarding ontvangen. Wat nu te doen?

De drie opties als reactie op een dagvaarding

I erkennen
Allereerst kun je ervoor kiezen om de vordering te erkennen. Dit betekent dat je akkoord gaat met de eis van de eiser en dat er geen verdere juridische procedures nodig zijn. Dit kan wel dat je de vordering in de dagvaarding erkent en dat (als dat gevorderd is) je de gerechtelijke kosten van de eiser voor je rekening neemt. 

II schikken
Een tweede optie is om te schikken met de eiser. Dit houdt in dat jij en de eiser tot een overeenkomst komen waarbij jij aan de eis van de eiser tegemoet komt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een deel van de schuld betaalt, of dat je een andere vorm van compensatie biedt. Het voordeel van schikken is dat je geen verdere juridische procedures hoeft te doorlopen. Het nadeel is dat je mogelijk meer moet betalen dan wanneer je de zaak voor de rechter zou winnen. 

III verweer voeren
Tot slot: als je het niet eens bent met de eis van de eiser, dan kun je je verweren tegen de vordering. Dit kan via een kort geding of via een bodemprocedure. Een kort geding is een spoedprocedure die bedoeld is voor zaken waarbij snel een beslissing moet worden genomen, bijvoorbeeld als er sprake is van een dreigend faillissement of het tegenhouden van een belastende televisie uitzending of publicatie van een boek of artikel. Een bodemprocedure is een normale rechtsgang waarbij de zaak in zijn geheel wordt behandeld.

Zo helpen wij je op weg als je een dagvaarding ontvangen hebt

Als je je verweert tegen de vordering, dan moet je een verweerschrift indienen. In dit verweerschrift moet je de gronden aangeven waarom je het niet eens bent met de eis van de eiser en welke feiten en omstandigheden daarbij van belang zijn. Hierbij moet je goed onderbouwen waarom je vindt dat de eiser geen recht heeft op de gevraagde vordering. Let er ook op dat je op ALLE punten van de dagvaarding in gaat. Een onderbouwing of redering waar je niets op zegt kan door de rechter gezien worden als ‘waar’. Dat kan dus in je nadeel uitpakken. 

Wij stellen je verweer op, op basis van de dagvaarding die je gekregen hebt. We onderbouwen de argumenten met relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een goed verweerschrift kan het verschil maken tussen winst en verlies in een rechtszaak. 

Is een advocaat verplicht als je verweer voert?

Veel mensen zoeken naar een goedkope advocaat om de kosten te beperken. Maar wat is een goedkope advocaat? De tarieven van advocaten zijn vrij. Ze mogen zo veel vragen als ze zelf willen. Gemiddeld kosten een advocaat € 250 per uur (2022). Let op, dat is exclusief BTW en exclusief zogenaamde bureaukosten. Alles bij elkaar ben je gemiddeld al snel zo’n € 320 per uur kwijt. Als je je verhaal vertelt, hij of zij leest de stukken door en stelt een brief op, dan ben je al snel zo’n € 650 tot € 1.000 armer… Denk er dus goed over na of je wel een advocaat in wilt of moet schakelen.

Want een advocaat is niet altijd verplicht. Kort gezegd: niet bij de kantonrechter, wel bij een civiele procedure. Bij de kantonrechter (met een aantal uitzonderingen zoals familierecht/echtscheidingen) mag je zelf alles doen. Maar juridische hulp is wel zo handig. Je kunt in dat geval ook kiezen voor een ervaren jurist, zoals bij Rechtfabriek. Denk er wel aan dat ‘ervaren’ moet zijn op het vlak van procederen. Veel juristen procederen niet veel. Zij adviseren vooral of schrijven brieven. Check hier of een advocaat verplicht is. 

Waarvoor kun je bij Rechtfabriek terecht?

Je kunt bij ons terecht voor het laten opstellen van al je juridische stukken (ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vaststellingsovereenkomst, etcetera). Dan doen we snel en betaalbaar. Maar je kunt ook terecht voor advies. Of hulp bij het voeren van je verweer in een lopende zaak.

Mochten wij je niet zelf kunnen helpen, bijvoorbeeld als een advocaat verplicht is, dan schakelen we een advocaat in via ons netwerk. Je houdt ons dan als vertrouwd aanspreekpunt, maar de advocaat behartigd jouw zaak. Je krijgt extra scherpe tarieven via ons en waar mogelijk laten we onze mensen ondersteunen zodat je ook daar kosten bespaard worden.

Let op: wij doen geen zaken binnen het strafrecht.

Heb je nog vragen? Kijk dan in het ons uitgebreide artikel over verweer voeren of je ze daar kunt vinden. 

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: