Navorderen huurverhoging en aanpassen huurcontract

Deel deze post:

Navorderen huurverhoging en huur contract aanpassen

Wat was er aan de hand?

Cliënt heeft door hoogbejaarde ouders samen met haar man besloten diens woning in Groningen te verhuren, teneinde dichter bij hun ouders te wonen in Wageningen.

In eerste instantie dacht cliënt dat het verhuren van de woning voor korte duur zou zijn, echter intensiveerde de mantelzorg zich, waardoor cliënt de huurovereenkomst moet verlengen.

Door opvolgende ernstige gebeurtenissen in het leven van cliënt, waaronder het overlijden van haar man, is deze niet toegekomen aan het controleren van de huurovereenkomst of deze nog redelijk is qua huurprijs.

Op d.d. 1 juli 2022 vraagt huurder naar een specificatie van de energiekosten die bij de huurprijs inbegrepen zijn. Cliënt buigt zich over de huurovereenkomst en komt erachter dat de huurprijs, die inclusief inboedel en gas/water/licht is, onredelijk laag is. Vandaar dat cliënt een voorstel doet aan huurder om de huurprijs aanzienlijke te verlagen en dat de kale huurprijs te maken.

Na een uitbundige correspondentie tussen partijen, waarin huurder het voorstel weigert en cliënt huurverhoging die is uitgebleven door persoonlijke omstandigheden met terugwerkende kracht vordert van huurder, blijken partijen niet in staat om tot een oplossing te komen.

Wat vroeg onze cliënt ons?

De sommatie tot medewerking die door Rechtfabriek reeds eerder was opgesteld werd door de huurder afgewezen. Verzoek van cliënt is vervolgens om een dagvaarding op te stellen. 

Wat hebben we voor onze cliënt gedaan?

Dagvaarding is opgesteld met daarin het verzoek aan de rechter om de huurovereenkomst te wijzigen naar een kale huurprijs, daar de huidige overeenkomst onredelijk bezwarend is voor cliënt in het licht van de sterk toenemende energiekosten. Daarnaast vordert cliënt de huurverhoging van de afgelopen vijf jaar met terugwerkende kracht van huurder (daarvoor niet mogelijk vanwege verjaring).

Hou je hoofd koel
Hoofd koel houden en doorzetten

Rechtfabriek Archief

Meer berichten

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: