Alles wat je moet weten over een dagvaarding.

Deel deze post:

Een dagvaarding ontvangen. Wat nu?

Het ontvangen van een dagvaarding is een ingrijpende gebeurtenis en kan een stressvolle en verwarrende ervaring zijn, vooral als je niet bekend bent met de procedures die volgen op een dergelijke oproep. Een dagvaarding is namelijk een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen, omdat er een geschil bestaat tussen jou en de eiser.

Dagvaarden is het overhandigen van de dagvaarding door de eiser aan de gedaagde partij. Dit laatste kun je niet zo maar zelf doen. Een deurwaarder heeft de wettelijke bevoegdheid om -namens de koning- een dagvaarding zogenoemd te betekenen (bij de gedaagde partij af te leveren). 

Wanneer kun je gedagvaard worden?

Wanneer kun je een dagvaarding krijgen? In principe kan dat altijd als je een conflict hebt met iemand en de ander besluit om er een procedure van te maken. Wat wel ook betekent dat jij die mogelijkheid zelf ook hebt.

Een dagvaarding ontvangen. Wat nu?

Drie opties om te reageren als je een dagvaarding ontvangen hebt

Er zijn verschillende opties die je kunt overwegen als je een dagvaarding hebt ontvangen. Hieronder staan kort de opties uitgelegd met globaal de consequenties.

Allereerst kun je ervoor kiezen om de vordering te erkennen. Dit betekent dat je akkoord gaat met de eis van de eiser en dat er geen verdere juridische procedures nodig zijn. Dit kan wel dat je de vordering in de dagvaarding erkent en dat (als dat gevorderd is) je de gerechtelijke kosten van de eiser voor je rekening neemt. 

Een tweede optie is om te schikken met de eiser. Dit houdt in dat jij en de eiser tot een overeenkomst komen waarbij jij aan de eis van de eiser tegemoet komt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een deel van de schuld betaalt, of dat je een andere vorm van compensatie biedt.

Het voordeel van schikken is dat je geen verdere juridische procedures hoeft te doorlopen. Het nadeel is dat je mogelijk meer moet betalen dan wanneer je de zaak voor de rechter zou winnen. 

Houd er wel rekening mee dat als de procedure aangemeld is, deze niet automatisch stopt als je een deal hebt. De eisende partij zal daarvoor de rechtbank moeten verzoeken de procedure aan te houden. Meestal stelt deze daar tegenover dat de gemaakte kosten vergoed moeten worden.

Tot slot: als je het niet eens bent met de eis van de eiser, dan kun je je verweren tegen de vordering. Dit kan via een kort geding of via een bodemprocedure. Een kort geding is een spoedprocedure die bedoeld is voor zaken waarbij snel een beslissing moet worden genomen, bijvoorbeeld als er sprake is van een dreigend faillissement of het tegenhouden van een belastende televisie uitzending of publicatie van een boek of artikel. Een bodemprocedure is een normale rechtsgang waarbij de zaak in zijn geheel wordt behandeld.

Wij helpen je met een verweerschrift opstellen

Als je je verweert tegen de vordering, dan moet je een verweerschrift indienen. In dit verweerschrift moet je de gronden aangeven waarom je het niet eens bent met de eis van de eiser en welke feiten en omstandigheden daarbij van belang zijn. Hierbij moet je goed onderbouwen waarom je vindt dat de eiser geen recht heeft op de gevraagde vordering.

Let er ook op dat je op ALLE punten van de dagvaarding in gaat. Een onderbouwing of redering waar je niets op zegt kan door de rechter gezien worden als ‘waar’. Dat kan dus in je nadeel uitpakken. 

Het verweerschrift moet binnen een bepaalde termijn worden ingediend, anders laat je verstek laat gaan en zal de rechter de zaak in het voordeel van de eiser beslissen (mits juridisch correct onderbouwd).

In een verweerschrift moet je dus helder en overtuigend je standpunt uiteenzetten. Het is daarbij belangrijk om de argumenten te onderbouwen met relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een goed verweerschrift kan het verschil maken tussen winst en verlies in een rechtszaak. Lees ook onze blog over hoe je een goede formele brief opstelt voor meer hulp.

Het goed opstellen van een verweerschrift en daarbij de juiste keuzes maken voor de onderbouwing is iets waar veel mensen geen ervaring mee hebben. Wij stellen samen met jou het verweerschrift op zodat alle punten goed verwoord en juist onderbouwd op schrift gesteld worden. 

Een goed verweer is cruciaal voor succes in je zaak

Is een advocaat verplicht als je verweer voert?

Veel mensen zoeken naar een goedkope advocaat om de kosten te beperken. Maar wat is een goedkope advocaat? De tarieven van advocaten zijn vrij. Ze mogen zo veel vragen als ze zelf willen. Gemiddeld kosten een advocaat € 250 per uur. Let op, dat is exclusief BTW en exclusief zogenaamde bureaukosten. Alles bij elkaar ben je gemiddeld al snel zo’n € 320 per uur kwijt.

Als je je verhaal vertelt, hij of zij leest de stukken door en stelt een brief op, dan ben je al snel zo’n € 650 tot € 1.000 armer… Denk er dus goed over na of je wel een advocaat in wilt of moet schakelen.

Want een advocaat is niet altijd verplicht. Kort gezegd: niet bij de kantonrechter, wel bij een civiele procedure. Bij de kantonrechter (met een aantal uitzonderingen zoals familierecht/echtscheidingen) mag je zelf alles doen. Maar juridische hulp is wel zo handig. Je kunt in dat geval ook kiezen voor een ervaren jurist, zoals bij Rechtfabriek. Denk er wel aan dat ‘ervaren’ moet zijn op het vlak van procederen. Veel juristen procederen niet veel. Zij adviseren vooral of schrijven brieven. Check hier of een advocaat verplicht is. 

Waarvoor kun je bij Rechtfabriek terecht?

Je kunt bij ons terecht voor het laten opstellen van al je juridische stukken (ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vaststellingsovereenkomst, etcetera). Dan doen we snel en betaalbaar. Maar je kunt ook terecht voor advies. Of hulp bij het voeren van je verweer in een lopende zaak.

Mochten wij je niet zelf kunnen helpen, bijvoorbeeld als een advocaat verplicht is, dan schakelen we een advocaat in via ons netwerk. Je houdt ons dan als vertrouwd aanspreekpunt, maar de advocaat behartigd jouw zaak. Je krijgt extra scherpe tarieven via ons en waar mogelijk laten we onze mensen ondersteunen zodat je ook daar kosten bespaard worden.

Let op: wij doen geen zaken binnen het strafrecht.

Frequently Asked Questions

Specifieke vragen? Kijk of je vraag er hieronder tussenstaat!

Rechtfabriek staat snel voor je klaar met een team van deskundige juristen. Vul op de site het formulier in ‘start een zaak’ of stuur een email naar info@rechtfabriek.nl. 

Het opstellen van een dagvaarding duurt ongeveer 1-2 weken. Let op: we beginnen met opstellen als we definitief akkoord hebben en alle stukken hebben ontvangen. Dan kunnen we efficiënt werken en in één alles goed opleveren.

Heb je een dagvaarding ontvangen en wil je verweer voeren? Kijk dan op de dagvaarding. Hierin staat een roldatum vermeldt. Uiterlijk één dag voor deze datum moet je stuk (fysiek!) ingeleverd zijn bij de rechtbank.

Als niet uitdrukkelijk vermeld staat dat je geacht wordt te verschijnen, dan hoef je niet naar de rechtbank in het geval van een kantonprocedure. Veel zaken worden via papier afgehandeld. Moet je wel verschijnen dan kun je overwegen om je door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Dat kan een advocaat zijn, maar dat mag ook iemand anders zijn. Doe je helemaal niets dan kan dat je zaak schaden.

Wij werken niet met advocaten maar met master studenten rechtsgeleerdheid en ervaren procesjuristen. Daardoor werken wij veel goedkoper. Ook geven wij een vaste prijs voor ons werk zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Wij zijn tot wel 5 tot 10 keer goedkoper dan een gemiddelde advocaat!

Kijk eerst of een advocaat wel verplicht is. Voor kleinere civiele zaken is dat vaak niet het geval. Als je wel een advocaat moet nemen (bijvoorbeeld voor een strafzaak of een grotere civiele zaak), kijk dan of je in aanmerking komt voor een toevoeging. Dan betaalt de staat de kosten van je advocaat mee. Let op, dat beperkt wel je keuze voor een advocaat omdat niet alle advocaten daaraan meewerken.

zelf een brief schrijven
Kom zelf in actie!

Rechtfabriek Archief

Meer berichten

Hou je hoofd koel

Ontbinden aankoop airco

Leverancier komt afgesproken levering niet na. Ondanks een premium prijs voor een snelle levering, kan de airco pas maanden later worden geleverd.

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: