Afzien van aankoop badkamer renovatie

Deel deze post:

Afzien van aankoop na opdringerig 'advies'gesprek

Wat was er aan de hand?

Cliënte sluit tijdens een opdringerig adviesgesprek met Z Comfortsanitair in haar woning een koopovereenkomst voor de renovatie van haar doucheruimte. Cliënte voelde zich onder druk gezet om de overeenkomst direct te ondertekenen.

Op de achterkant van de koopovereenkomst staat vermeld dat de CWB-voorwaarden van toepassing zijn op deze koopovereenkomst. Daarnaast staat in de verkoopbrochure vermeld dat Z Comfortsanitair een CBW-erkende winkel is.  De CBW-erkenning was voor cliënt een essentiële voorwaarde voor het sluiten van de koopovereenkomst, aangezien CBW-erkende winkels algemene voorwaarden hanteren die de consument meer zekerheid en bescherming bieden.

Enige tijd later, maar voor aanvang van de werkzaamheden, blijkt gedaagde echter niet meer een CBW-erkende winkel te zijn, zonder dit van tevoren aan cliënt kenbaar te maken. Als zij een juiste voorstelling van zaken had gehad voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, had zij de overeenkomst nooit gesloten.

De vermelding in de verkoopbrochure dat gedaagde een CBW-erkende winkel is, alsmede de vermelding op de achterkant van de koopovereenkomst dat de CBW-voorwaarden worden gehanteerd, zijn op grond van sub a en b van artikel 193g van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek misleidende handelspraktijken. Derhalve is de koopovereenkomst op grond van het derde lid van artikel 193j van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vernietigbaar. 

 

Wat vroeg onze cliënt ons?

Cliënt verzocht ons de dagvaarding op te stellen aangezien hij zelf al koop ontbinding had geschreven. 

Omdat Z Comfortsanitair facturen, aanmaningen en dergelijke bleef sturen (ook zonder dat er werkzaamheden waren uitgevoerd), wilde cliënt niet langer afwachten en actie ondernemen. 

Wat hebben we voor onze cliënt gedaan?

Voor cliënt hebben we de dagvaarding opgesteld. 

Daarnaast hebben we cliënt (een oudere dame) aan de zijlijn geadviseerd hoe om te gaan met de opdringerige leverancier en de stroom aan sommaties en facturen. Druk zetten is nog altijd een probaat middel om mensen zo ver te krijgen ergens mee akkoord te gaan.

Recht binnen handbereik.

Hou je hoofd koel
Hoofd koel houden en doorzetten

Rechtfabriek Archief

Meer berichten

Hou je hoofd koel

Ontbinden aankoop airco

Leverancier komt afgesproken levering niet na. Ondanks een premium prijs voor een snelle levering, kan de airco pas maanden later worden geleverd.

Start hulp!

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Voor meer informatie of een prijsopgave

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Vraag Advies

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in:

Het formulier is succesvol verzonden

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werken bij de Rechtfabriek

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in: